Historien - Appsi-stammen i Taastrup

Gå til indhold

Historien

Appsi-stammen
Dagbogen fortæller:

Den 25. august 1946 fødtes 1. Taastrup Trop ved deling af den oprindelige trop og fra den dag af har troppen vokset og skabt sig traditioner.
Nøjagtig 19 år senere, nemlig den 25. august 1965 ophørte 1. Taastrup Trop med at eksistere - lykkeligvis pga. for mange medlemmer. Dengang var det kun drenge spejdere. Bomærket blev brændt på bålet og op af asken steg tre nye afdelinger: 2 troppe og 1 klan.
Et væld af navne har været med til at kendetegne den nævnte epoke, så som dovne snegl, Barber, Lille-Ole, Hans Jen, Tykke Egonnerne, Twing osv. i alt 496 navne har været med til at skabe 1. Taastrup Trop.

Men... (det måtte jo komme)

Allerede den 19. september 1964 havde en lille del af 1.Taastrup Trop startet med spejder aktiviteter på Spejdergrunden v/Granskoven, nemlig forløberen til Appsi-Stammen - men ved den officielle deling den 25. august 1965 blev de to nye Troppe Jacala- Satammen (Rønnevang) og Appsi-Stammen (Mølleholmen) til. Den resterende del fik senere navnet Wagandoo og blev i det gamle spejderhus på Ibsensvej.
I løbet af de følgende par år udviklede Appsi-Stammen sig til en stor og stærk gruppe og i årene som gik havde både Klan, Trop og Ulve forskellige navne at byde på, så som Kiowa, som for øvrigt var det navn 1.Taastrup's Ulve brugte før delingen i 1965.
Omkring 1970 havde nogle meget aktive spejdere og forældre fundet på at sælge forældre aktier og juletræer osv. Alt dette gav penge nok til at man kunne bygge en rigtig spejderhytte på Mølleholmen. Det er den hytte vi i dag har glæde af. På det tidspunkt tog man også piger ind i gruppen og var på den måde mindst 3 år forud for DDS (det danske Spejderkorps) og DDP (Det danske pigespejdere). Gruppen voksede i åren som gik og havde op og ned gangs tider som alt andet.

Omkring 1987-88 var det dog lige før at gruppen var bukket under Med Jørgen Jensen som kasserer, var man begyndt at overveje lukning eller fusion med andre grupper i området.

Gruppens ledere lavede nogle få men vigtige krumspring hvilket betød at gruppens 11 børn og 9 seniorer fik lokket nogle forældre til at hjælpe og støtte dem med spejderarbejdet i det kommende år.

I foråret 1989 lykkedes det at få de hjælpende forældre gjort til ledere og med Jørgen Jensen som Mikroleder, Carsten Nielsen som Gruppeleder, Minileder, Juniorleder og en meget ung Michael Glimbæk som Tropsleder, samt Peter Smith som Seniorleder, fik Gruppen igen vind i sejlene. I efteråret 1990 var gruppen oppe på et medlemstal på over 100 og det gik stærkt frem for gruppen.

Denne eksplosive udvikling gjorde at gruppen fik en masse leder problemer og interne problemer med bl.a. de 9 seniorer, som ikke ønskede at deltage i leder gerningen. Omkring 1993 indførte styrelsen at Gruppen fulgte korpsets vejledende regler, med alders inddeling, og det betød at næsten alle 9 seniorer ikke længere kunne være senior, da de var over 23 år - det blev dog indført at de kunne være med i voksen fællesskabet ved at hjælpe på fælles aktiviteter og lignende , og på den måde slippe for almindelig ledergerning. Dette betød at der igen kun blev en voksen gruppe i gruppen.

Efter et halvt års tid valgte nogle af ex. seniorer at forlade Appsi-Stammen til fordel for et leder job i Høje Taastrup gruppe - dette skete efter at de havde haft en uheldig oplevelse som hjælpeledere ved en Mini sommerlejr, hvor kærligheden til sine medledere var stører end ansvars følelsen over for spejderne.

Gruppen besluttede at det skulle tilstræbes at der var mindst en "voksen" leder i hver afdeling og at afdelingslederen bære det fulde ansvar for arbejdet i afdelingen, præcis som korpsets regler vejleder. Lederne besluttede at lægge et loft på medlemstallet i gruppen omkring de 60 og det har virket fornuftigt grundet leder manglen. Vi besluttede så i efteråret 1996 at vi igen ville lukke op for flere børn i håbet om at det også ville medføre flere ledere. Her i foråret 1998 ser det ud til at bære frugt og vi har i dag intensioner om at vi igen skal op og være ca. 100 medlemmer i gruppen, så vi også via den vej kan vise politikkerne i kommunen at vi har behov for mere plads til at aktivere områdets børn på - især indendørs plads om vinteren er der stort behov for.

Vort bomærke "Pælestikket" symbolisere naturligvis fasthed og pålidelighed. De tre tipier står for Ulve, Spejdere og rovere. (datiden afdelinger) - Stjernen er fordi vi tit er ude om natten (eller i nyere tid symbolet for de over overvågende ledere). Appsi er fra en hidtil ukendt mesopotamisk dialekt og betyder PÆLESTIK.

Således opfattet af Gruppeleder Carsten "Hassel" Nielsen 01.04.1998

Tilføjelse pr. 1/12-03
Appsi-Stammens Medlemsblad som er udkommet i ca. 38 år på nuværende tidspunkt, kom i starten, de første par år, som nogle sammenhæftede A4 sider lavet på en spritduplikator, under navnet Pælestikket. Allerede i 1968 udkom Medlemsbladet som et egentligt blad, nemlig A4 sider foldet og hæftet til et lille A5 hæfte, som vi kender det i dag. Det udkom under navnet Pælestikket i yderligere et lille års tid og so skiftede det navn til: NYT!  som det har heddet siden.
Dette er ikke helt sandt for undervejs har det i enkelte nr. heddet Pælestikket og i slut 80' erne skiftede format et par gange så det var en liggende blad i stil med en supermarkedskalender, således at sider stak ud under hinanden og på den måde fungerede som faneblade. I starten af 90'erne kom bladet lidt uregelmæssigt og i den anledning udgav Mini afdelingen (Ulvene), deres eget hæfte et par gange, det hed Ulve posten og bar logo af Lille Ulve fra Anders And bladet, der udkom 2 Ulve Posten.  Bladet begyndte så igen at udkomme regelmæssigt og fortsat under navnet NYT!.

Hen imod slutningen  90'erne var Spejder afdelingen (Troppen) blevet temmelig stor og et par gange udgave Troppen deres eget "Falke posten" - parallelt med udgivelser af Nyt! - Vist nok 3 blade. Senere blev bladet mere regelmæssigt og stilen på bladet skiftede fra det typiske maskinskrevne og håndskrevne blad med tegninger og illustrationer i form af udklip fra blade, aviser og andre spejdere, som havde præget bladet gennem årene, til i starten af 90'erne at blive produceret på Computer. Stadigvæk var produktions form på bladet via forenings tryk altså på offset maskiner.

I 1997 overgik produktion til Kopimaskiner og det betød korte leveringstid og dermed mere aktuelt blad. I 1998 gik vi fra produktion ud fra printet original som blev lagt i kopimaskine, til at overføre bladet fra disketter, Zip drev og lignende medier. i 2000 gik vi over til CD-r og i 2003 indførte vi overførsel til kopicenter via Internet.

Ved årsskiftet mellem 2002 og 2003 gik vi foruden overførsel via Internet også over til at kalde bladet for Pælestikket, igen, ud fra den idé at det hed det oprindeligt og fordi vores logo er et Pælestik.  Ydermere gik vi over til at producere omslaget på bladet i 4 farver, mod det tidligere sorte tryk og med omslag i kulørt papir får vi altså nu et blad som på omslaget ligner Det Danske Spejderkorps øvrige trykte medier. nemlig i 4 farver og med flere billeder end tidligere.

Igennem årene er vores blad blevet uddelt på møderne, sendt ud med porto på og så igen delt ud på møderne - alt efter tidens trend. I øjeblikket er vi inde i en kombination hvor nogle blade deles ud og nogle sendes ud. Blade der deles ud af Troppen, på deres cykler, om eftermiddagen, får de  et beløb pr. blad som modsvarer portoen - dette giver et lille ekstra tilskud til troppens arbejde.
Som supplement til Pælestikket begyndte Appsi-Stammen i 2001 så små på deres første spæde hjemmeside, til i dag at have ca. 50 MB sidder liggende på nettet, nogle offentligt tilgængelige og nogle skjulte til leder, og spejder formål. NYT! såvel som Pælestikket og www.appsi.dk eller www.taastrup-spejderne.dk er i de sidste 15 år blevet produceret, og sat op af Gruppeleder Carsten "Hassel"  Nielsen. ca. 15% bladenes indhold bliver produceret af lederne og civile styrelsesmedlemmer i gruppen, til tider aflevere en spejder også en side eller to, men ellers er det Gruppeleder Birgitte "Brændenælde" Nielsen og Hassel som skriver, tager billeder og sammen strikker bladene. Alt indholdet på Internettet skrives og billeder tages af de to gruppeledere og siderne produceres af Hassel  - det sker at en trops spejder laver et par sider og kommer med.

Bladet i fremtiden.....  målet er som det har været så mange gange før, at få alle afdelinger til at skrive om deres fremtidsplaner og at komme deres tilmeldings sedler til turer osv. med i bladet så vi kan udkomme fast ca. hver 50. dage - (i 2003 er bladet udkommet 5 gange).  En sådan fast udgivelses dato ville betyde at familierne kunne planlægge ud fra spejdernes blad - Pælestikket!  Vi håber også fortsat at kunne udvikle design, opsætning og indhold, så bladet henvender sig til såvel yngste som ældste spejder samt deres forældre og andre interesserede.
Internettet i fremtiden..... målet er fortsat have holde de ca. 500 til 900 hit vi har om ugen, hvilket primært nok skyldes de meget "rodet" sider - der er hele tiden noget nyt at lede efter, at opdage og at hygge sig med. I nær fremtid håber vi at kunne nedsætte et lille udvalg som arbejde med at finde nyheder og indhold til vores Internet sider og  fra 15/1-2004 åbner vi en fælles startside sammen med de andre Taastrup Spejdere, Jacala-Stammen og  Wagandoo-Stammen som vi har indført samarbejde med hen over 2003 på PR fronten.
Den fælles side kommer til at hedde: www.taastrup-spejder.org    - fra denne side vil der være link til vores egene gruppe sider.
Vores egene sider på Internettet skulle gerne i fremtiden indeholde materiale til såvel børn som voksne - præcis som det gør i dag, hvor bla. familie spejd som netop er opstartet, er med og i øvrigt kun anvender nettet som kommunikations middel.
Tilbage til indhold